Kalitemiz

Kırtızlar Un Fabrikası olarak kalitemizden asla ödün vermemek için ham maddemiz olan buğdaydan, son ürünümüz olan una kadar ki tüm aşamaları içeren iyi bir kalite kontrol sistemi kurduk. Bu sistem için gerekli dünya çapında kabul görmüş (Brabender, Chopın, Perten, Sartorıus ) tüm laboratuvar cihazlarını ve yeterli-yetkili personeli bünyemizde oluşturduk.Kalite - Kırtızlar Un Fabrikası Polatlı

Sistemimizi kısaca yapılan analizlerle beraber aşamalandırırsak ;

Buğdayda fiziksel analizler;
Fiziksel Analizler ( İlaçlı tane, Böcek, Bozuk tane, Süne, Hektolitre, Yabancı madde, Diğer hububat,…)
Rutubet
Gluten
Kalitemiz - Kırtızlar Un Fabrikası Polatlı
Index
Sedimentasyon
Falling Number
Farinograf
Extensograf

Yukarda belirtilen analizlere tabi tutulan buğdaylar istenen değer aralıklarında ise alınır ve depolanır. Sınıflandırılan buğdaylar fabrikadaki silolara alındıktan sonra paçallanarak (yüzdesel olarak karıştırma) imalata verilir. Son olarak da imal edilen unlardan alınan numuneler aşağıdaki analizlere tabi tutulur ;

Unda duyusal analizler (Renk , Koku , Yabancı madde,..)
Kalitemiz - Kırtızlar Un Fabrikası Polatlı
RutubetKalite - Kırtızlar Un Fabrikası Polatlı
Gluten
Index
Falling Number
Elek üstü
Sedimentasyon
Farınograf
Extensograf
Kül
Ekmek

Tüm kontroller ve sonuçları kayıt altına alınır ve dosyalanır. Unların etiketleri üzerindeki tarih ve parti numarası ile hammaddeden müşteriye ve müşteriden ham maddeye geriye dönük izleme yapılabilir.

Günlük ham madde ve imalat kontrollerinin yanında laboratuarımızda Araştırma-Geliştirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu çalışmaları :
A ) Mevcut ürünlerin daha iyiye götürülmesi
B ) Yeni ürün çalışmaları olarak ikiye ayırabiliriz.


Ar-Ge çalışmalarımız sonucu Tip 550-Tip 650 Ekmeklik, Sert buğday unu ve Pidelik Unlarımızda daha üstün kaliteye ulaşmış bulunmaktayız. Açelya (Baklavalık&Böreklik) ve Hanımeli (Pastalık) olarak da Türkiye piyasasında iddialı olduğumuz yeni ürünlerimizi geliştirdik.


Ayrıca tüm ürünlerimizin Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının imalat koşulları, ürünün fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kontrollerini içeren denetimleri sonucu aldığımız üretim sertifikaları ve Türk Standartları Enstitüsünün aynı içerikteki denetimleri sonucu aldığımız TSE belgeleri bulunmaktadır. Kurumların yasa gereği düzenli kontrolleri de devam etmektedir. Bunun yanında periyodik olarak ve gerekli görüldüğü ek zamanlarda da Tarım Bakanlığından sertifikalı laboratuvarlarda ürünlerimizin mikrobiyolojik kontrolleri yaptırılmaktadır.


İmalatta kullanılan makinalarımız ve laboratuvar cihazlarımızla artık dünya standartlarında yarışabilen bir un fabrikası olarak kaliteli ürün politikamızın değişmeyeceğini ve ürünlerimize verdiğimiz önemin artarak devam edeceğini müşterilerimize taahhüt ederiz.
Hemen Ara